IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia


Programare ONLINE
Nomenclatorul subdiviziunilor / Organigrama subdiviziunilor

Nomenclatorul subdiviziunilor / Organigrama subdiviziunilor IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia...

Plan strategic de dezvoltare Social-Economica 2024

Plan de dezvoltare strategică...

Organigrama instituției

Organigrama instituției Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cimișlia...

Post vacant

Post vacant Tabel...

Planul de Achiziții pentru anul 2024

Planul de Achiziții al Instituţia Medico – Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cimișlia pentru anul 2024...

Raportul anual privind controlul intern managerial pentru anul 2024

Raportul anual privind controlul intern managerial al IMSP CS Cimișlia pentru anul 2024...

Fișa postului Medic de Familie

Fisa postului medic de familie...