Proces Verbal Nr.2

PROCES-VERBAL Nr. 2

al Adunării de constituire a Consiliului Calitatii al IMSP CS Cimislia

 

   “__23____” _____02______  2023                                                                                                              

                                       

 

La Adunarea de Constituire a Consiliului Calitatii  au participat 13 membri:

Prodan O, Al. Ciobanu , A. Dîru, L Rusu, Munteanu E; M Cuflic; L. Galeru; Iu. Crețu;              N.Rusu;  Raileanu E, Pascari T, Flis Z, Beresteanu L.

 

          

ORDINEA   DE   ZI:

 

 1. Prezentarea „ Managmentul riscurilor „ .        

        2.  Cu privire la instituirea Protocoalelor Clinice Institutionale.

 

 

 

 În cadrul ședinței s-a discutat:

 

 1. Prezentarea „ Managmentul riscurilor „ în cadrul institutiei, unde s-a discutat despre:
  • Noțiuni generale privind riscurile unei instituții medicale și managementul acestora;
  • Necesitatea implementării MR;
  • Instrumentele aplicate;
  • Etapele MR și cine sunt participanții;
  • Clasificarea riscurilor;
  • Sursele de date pentru identificarea riscurilor;
  • Evaluare3a riscurilor;
  • Elaborarea Registrului de riscuri;
  • Modalitatea de tratare a riscurilor;
  • Importanța reevaluării risvurilor.

               Se anexeaza Prezentarea   

 

 1. Notă informativă despre monitorizarea si implementarea PCI, conform Ordinului MS nr.1540 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea Metodologiei privind elaborarea, aprobarea și implementarea Protocoalelor clinice naţionale în RM”, unde s-a adus la cunoștință despre:
  • Scopul PCI;
  • Etapele de elaborare a PCI;
  • Conținutul PCI;
  • Importanța compartimentului „F” medico-organizațional;
  • Strategii de implementare;
  • Ordinul de aprobare a PCI.

 

     Se anexează PCI „Bronșiolita obliterantă la copil”

             

 

 

 

 

S-A HOTARÎT:

 

             1.Fiecare secție din cadrul IMSP CS Cimișlia să identifice riscurile de la locul de lucru și să elboreze Registru de riscuri;

             

           2.Fiecare secție din cadrul IMSP CS Cimișlia să prezinte Registrul elaborat Consiliului Calității pentru discuții și aprobare;

            3. Elaborarea Protocoalelor Clinice Instituționale în conformitate cu PCN aprobate de către grupul de lucru și prezentarea Consiliulul Calității pentru discuții și aprobare.

 

4.Data următoarei intruniri a ședinței CC pe 28.03.2023.

 

 

 

Preşedintele adunării                                                                     __________________ 

                                                                                                         (numele, prenumele)  

 

 

Secretarul adunării                                                                         __________________ 

                                                                                                          
ADS