Condițiile specifice (Calificări profesionale)

 • Studii(obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
  • Diplomă de studii superioare ;
  • Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii (medicina de familie, medicina de laborator, medic in endocrinologie);
  • Diplomă de studii medii speciale(medicale profil general).
 • Experiență profesională : cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști;
 • Cunoştinţe : Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului; Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniu medicinii de urgență;
 • Abilităţi : de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris);
 • Atitudini/comportamente : responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.
ADS