Privind prevenirea și controlul COVID-19 în instituțiile medico-sanitare și rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung

În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății 411/1995, urmare a instituirii stării de urgență la nivel național, în scopul prevenirii și controlul COVID-19 în instituțiile medico-sanitare și rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung și în temeiul pct. 9 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 694/2017.