IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia


Programare ONLINE
Regulament Acordării facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în cîmpul muncii

Regulament Acordării facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice plasați în cîmpul muncii...

Regulamentul secției de imagistică

Regulamentul secției de imagistică a IMSP CS Cimișlia...

Regulamentul cu privire la condițiile de depunere, păstrare și utilizare a documentației medicale în arhiva

Regulamentul cu privire la condițiile de depunere, păstrare și utilizare a documentației medicale în arhiva IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia...

Regulament cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

Regulament cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie...

Regulament - cadru al subdiviziunii resurse umane

Regulament - cadru al subdiviziunii resurse umane al IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia...

Regulamentul privind laboratorul de diagnostic clinic

Regulamentul privind laboratorul de diagnostic clinic CS Cimișlia...

Regulamentul cu privire la organizarea îngrijirilor medicale la domiciliu și îngrijirilor paliative

Regulamentul cu privire la organizarea îngrijirilor medicale la domiciliu și îngrijirilor paliative...

Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu Contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară

Regulamentul cu privire la asigurarea grupurilor vulnerabile ale populației cu Contraceptive procurate la nivel de asistență medicală primară...

Regulamentul privind programarea vizitelor și dirijarea fluxului de pacienți în condiții de ambulator

Regulamentul privind programarea vizitelor și dirijarea fluxului de pacienți în condiții de ambulator...

Regulamentul privind modul de calculare și plată a suplimentului la salariu pentru realizarea indicatoriilor de performanțe profesionale individuale în muncă personalului

Regulamentul privind modul de calculare și plată a suplimentului la salariu pentru realizarea indicatoriilor de performanțe profesionale individuale în muncă personalului în IMSP CS Cimișlia 2017...