IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia


Programare ONLINE
Vaccinarea salvează vieți!

Autoritățile din sănătate fac apel către toate persoanele care sunt eligibile pentru vaccinare să se imunizeze împotriva COVID-19. Centrele de vaccinare din or. Cimislia vor activa de luni - vineri intre orele 08.00- 16.00. Vaccinarea împotriva COVID-19 este unica șansă de a reveni la o viață normală, de a preveni îmbolnăvirea și formele grave de COVID-19. Pentru vaccinare, îndemnăm cetățenii să...

‼️ Persoanele cu forme uşoare şi moderate de COVID-19 care se tratează la domiciliu vor beneficia de medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Persoanele cu forme uşoare şi moderate de COVID-19 care se tratează la domiciliu vor beneficia de medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Rata de compensare a medicamentelor a fost majorată de la 70% la 100% și pentru adulți. Până acum preparatele erau compensate integral doar în cazul copiiilor cu vârsta de până la 18 ani. Totodată, schema...

Declarația de răspundere managerială

Declarația de răspundere managerială a Instituţiei Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cimişlia...

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs

Cerere de înscriere la concurs Copia actului de identitate; Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă...

Condițiile specifice (Calificări profesionale)

Studii(obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern): Diplomă de studii superioare ; Diplomă de medic specialist (studii de rezidențiat)/certificat de absolvire a internaturii (medicina de familie, medicina de laborator, medic in endocrinologie); Diplomă de studii medii speciale(medicale...

Condiții generale pentru participarea la concurs cu ocuparea funcțiilor vacante

au cetățenia Republicii Moldova; au cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova; cunosc limba romănă scris și vorbit; sunt în capacitate deplină de exercițiu; au stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu au...

Situația demografică în raion pentru anul 2020

Situația demografică în raion pentru anul 2020 comparativ cu anul 2019...

Ședința Consiliului Administrativ al IMSP CS Cimișlia 05.01.2021

Ședința Consiliului Administrativ al Instituţia Medico – Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cimișlia din 05.01.2021...